laupäev, 4. november 2017

Kriminaalanalüütik tulistamisest: politsei suund viimase 5 sekundi arutamisele ei olnud õige

Vabaduse väljaku 31.10.2017 politseitulistamise esmase analüüsi põhjal saab öelda:
 1. Politsei (algne) suund viia arutelu viimasele 5-le sekundile ei olnud korrektne.
 2. Politsei eelhoiatus- ja juhtimisahel ei töötanud, ilmnesid väljaõppe puudused.
 3. Tulistaja politseiniku tegevuse määrustikupärasuse hindamisel on peamisteks küsitavusteks selga tulistamise vajalikkus ja elupäästva esmaabi mitteosutamine peale lasku.
 4. Noormehe käitumine meenutas "politsei assisteeritud suitsiidi" taotlemist.
 5. Politsei juhtimisahela ja väljaõppe toimimisel oleks noormees elus.
Kasutatud videod:
ANALÜÜS SÜNDMUSTELE
 1. 30.10.2017 postitab Jaanus oma FB kontole järjestikku veidi kummalisi säutse (lõpus pilt), nendele ei reageeri keegi (järeldus: postitustes ohtu ei nähtud). 
 2. 31.10.2017 11:04-11.14 saab häirekeskus 10 kõnet a la:  
Raekoja platsil kõnnib sihitult paljasjalgne noormees, pikk nuga käes (ei ähvarda küll kedagi ja (vastupidiselt ajakirjanduses väidetule) ei vehi ka nugadega). Nöör kaelas, otsaette markerpliiatsiga kirjutatud "LOLL". 

Politseijuhtimise probleemid Raekoja platsil: 
 • Jaanuse teekonda Raekoja platsini ei olnud märgatud, kusagil ta end ju grimeeris ja relvastas. Signaalid tulid pealtnägijatelt mitte kümnetelt politsei videovalvekaameratelt.
 • Politseil puudus vanalinnas kiirreageerimise võimekus. Kui oleks olnud tegemist terroristiga, oleks politsei läbikukkumine olnud totaalne. Jaanus aga ei tahtnud kedagi tappa, nähtub tema käitumisest (vt kõrval pildil punase ringiga, ja videod).
3. Peale sihitut ringlemist Raekoja platsil Jaanus jalutab Vabaduse väljakule 650 meetrit (aeg täpsustamisel). Esimene politseipatrull jõuab talle vastu Jaani kiriku taga asuva trepi juures. 

4. Politseipatrull ei võta autost kaasa kilpe, millega oleks saanud võimalikku noarünnakut ilma tulirelvata tõrjuda, ega muid isikukaitsevahendeid (millised korraldused sai patrull välijuhilt ja juhtimiskeskuselt ja kas politsei tänavakaamerate info edastati jooksvalt patrullidele?).

Politsei eirab niisuguste olukordade juhtimise õpikunõuet - külmuta olukord, seo isiku tähelepanu, rahusta, oota lisajõudude saabumist (videolt on endiselt näha, et Jaanus ei ohusta kedagi). 

5. Politsei hakkab rahustamise ja olukorra külmutamise asemel Jaanuse peale hirmsa (hirmunud?) häälega karjuma, sihtides Jaanust püstoliga. Niisugune vastasseis on juba filmimist alustades kestev ja jätkub esimese lasuni veel järgnevad 22 sekundit. Vahemaa politseinikuga 10-20 meetrit.

6. Jaanus nähtub olevat segaduses: isegi kui ta plaanis "politsei assisteeritud suitsiidi", tõrgub miski temas seda viimast sammu astumast... Ta astub politsei püstolitorule kord lähemale, siis kaugemale. Kõhklus on silmnähtav. Aeg venib. Politseinik ei jäta röökimist ja relvaga ähvardamist. Jaanusele enam ei anta taganemisvõimalust - ehk ta läheks tunneli kaudu Pärnu maantee alt läbi ja vaikselt ära oma koju, ja ei teeks mitte kunagi enam midagi sellist (hingeseisundit võiks psühholoogid kommenteerida). Jaanus alustab politseiniku relvatoru otsa jooksmist, tõstes noa ähvarduse imiteerimiseks kõrgele üles.

7. Kõlab politsei lask (kellaaeg täpsustamisel). Määrustikujärgset häälkäsklust "Seis, politsei, tulistan" videolt ei kuuldu. Võimalik, et politsei hõikas seda varem, enne filmimise algust. Jaanus korraks kangestub (kas ehmatas või sai pihta). Siis kaks kiirlasku (tabamuse korral peaks kuuliaugud olema lähestikku) ja järgneb neljas lask, millega umbes samaaegselt Jaanus kukub. Politseinik on laskmise käigus taganenud (õige käitumine, aga isegi liialt vähe taganenud).  

8. Rekonstruktsioon on viidatud videote põhjal. See ei asenda sündmuste uurimist, mida peab tegema prokuratuur. Samuti peab uurimine selgitama, mis viis noormehe nii meeleheitlikku olukorda. Kas võis olla probleeme ka kanepiga (vihje kommentaariumist), eraelu probleemid? Kontekstis olukorda vaadeldes ei saa öelda, et Jaanus oleks nendel hetkedel olnud süüdimatus seisundis - kirjeldatu viitab teadlikule ja sihipäraselt kavandatud tegevusele iseenda probleemide meeleheitlikul lahendamisel, soovimata kedagi teist kahjustada.

9. Täiendavad uurimisversioonid. Politsei ei asu peale tulistamist kannatanule elupäästvat esmaabi andma. Eluohtlikus seisundis inimese abita jätmine on kvalifitseeritav KarS § 124. See käib kõigi kohalolnud politseinike suhtes. Veel võiks uurida, kas selga tulistamine võis olla KarS § 291 võimuliialdus.

10. Kõik fotod siin on ülalviidatud videomaterjalist tavakasutaja vahenditega. Heli ja pildi sünkroonsuse autentsust ei olnud analüüsi käigus võimalik kontrollida.

F3. Facebook postitused poolteist päeva varem
TEGEVUSED TULISTMISE EPISOODIS:

F4. Noormees on jõudnud vanalinnast jalutada Vabaduse väljakule ja eemaldumas, tema teekonna blokeerivad politseinikud. Filmimise käivitamisel kestev tegevus - püstoliga sihtiv politseinik karjub "Pane maha".
F5. Noormees tõstab rünnaku imiteerimiseks noa ja alustab politsei püstoli suunas jooksu.
F6. 3 sek peale imiteerimisjooksu alustamist kuuldub esimene lask, noormees tõmbleb kaldu (miks?)
F7. Kostub teine lask, laskja politseinik posti varjus, noormees kõveras selg laskja poole
F8. Kostub kolmas lask, noormees kõveras selg laskja poole. Hetk hiljem laseb parempoolne politseinik noormehele kuuli selga.
F9. Kostub neljas lask. Noormees on kukkunud posti kõrvale maha
TEGEVUSED PEALE TULISTAMISE LÕPPEMIST:
F10. Politseinike asend peale tulistamist, noormees lamab vasakpoolse posti kõrval.

F11. 9 sek hiljem politsei on kahe mehega lähenenud uuesti noormehele, kes lamab selili käed vertikaalselt õhku tõstetud.

F12. 6 sek hiljem politsei hoiab lamavat noormeest kätest.
F13. 3 sek hiljem sama jätkub, keeratakse kõhule. 
F14. Veel 2 sek hiljem on noormees kõhule maha keeratud. 
F15. Järgnevad 10 sek püüab noormees ise end kätel üles ajada ja keerata.
F16. 11 sek hiljem. Noormees veelkord surub käega. Aga mida võtab politseinik maast?


F17. Noormees jääb sinna liikumatult lamama kuni kiirabi saabub. Kopsuhaavaga oleks tulnud jätta selili ja panna ülekeha alla midagi, et veri ei suruks kopsu kinni.

F18. Neli pool minutit hiljem tiritakse noormeest (üsna jõhkralt) kanderaamile.
KOKKUVÕTE

Ühe video põhjal tahtsin seda kaasust hakata vaatlema kui politsei sooritatud tapmist või mõrva, kuid teine video teise nurga alt andis rahustavaid selgitusi – nii hulluna asja hinnata pole alust.

Politsei võrgustiku, juhtimissüsteemi ja väljaõppe kollapsi avaldumine selle täies “hiilguses” ootamatu kriisisituatsiooni tekkimisel. Mis kahjuks tõi kaasa noormehe surma, kes ei oleks pidanud surema. Poolsuletud organisatsioon, mille juhid näevad oma edukuse garantiid suhtekujunduses meediaga ja valitud seltskonna eripensionides, ei ole jätkusuutlik.

Algselt Postimees vahendas PPA väite, et anti kõrgeima ehk Charlie prioriteedi häire. Selle lükkab hiljem ümber Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela, kes teatab prioriteediks kõige madalaima I koos selle tõstmisega hiljem Bravoks.

Vabaduse platsile saabub kohale üksainus patrull. Kiirabi turvamise eesmärgil saabumas ei ole. Patrull väljub autost ilma noaründe vastaseid kaitsekilpe kaasa võtmata. Nuge kandnud noormehe möödumisel asutakse teda püstoli ja röökimisega ähvardama. Hästi taibukas tegevus noormehe suhtes, kes on paljajalu, kellel nöör kaelas rippumas ja otsaette markeriga kirjutatud “LOLL”.

Üks kahest patrulli liikmest läheb autost sinna ununenud kaitsekilpe ära tooma. Tema paarimees samal ajal jätkab röökimist ja asub ise üksi püstoliga rünnakule, liikudes mõned sammud edasi noormehe peale. Noormees reageerib sellele algul taganemisega ja seejärel imiteeritud/ provotseeritud/ improviseeritud fataalse vasturünnakuga. Rünnakut provoteerinud politseiniku paarimees on kilbid käes tagasiteel ja seega mängust väljas. Viimasel hetkel sündmuskohale jõudes viskab kilbi maha ja haarab püstoli. Mõnedel väidetel on tema viimase lasu tulistaja.

Vastasseisus oleval politseinikul kilpe kasutada ei ole, mingil põhjusel ära ka ei jookse. Ainukeseks politseiniku elu päästa võivaks lahendiks näibki jäävat noormeest tulistada. On ju prefekt ka alati õpetanud, et kui rünnatakse külmrelvaga siis vastatakse tulirelvaga. Seega kui ründab ülesärritatud perenaine pudrunuiaga, siis politseinik vastab alati püstolitulega.

Analüüsil on ilma eritehnikata eristatav nelja lasu tulistamine. Kuhu ja mitu neist tabas, selgub lahangul (lekkinud andmete järgi tabas üks lask, mis sisenes seljast).

Neljanda lasu peale noormees kukub selili, ajades kopsuhaava tõttu käed abitult õhku üles. Teda püstoliga sihtivatest üks politseinik haarab tema kätest, keerab ta lamama kõhuli. Miks politseinikud seda tegid, jäägu nende selgitada - meedik annab vastupidiseid juhiseid (Meedik Mare Liigar, Õhtuleht: "Kui rindkeresse kuuli saanud inimene hingab ja on mingilgi määral teadvusel, peab ta istukile tõstma. Sest kui veri kopsu või rindkereõõnde jookseb, siis see surub kopsu kinni. Kui kannatanu on teadvusel, siis tema ainuke võimalus ellu jääda on istuv asend. Kui aga teadvus kaob, tuleb ta kindlasti pikali panna ning sel juhul on ellujäämisvõimalus väike").

Noormees püüab ennast veelkord kätele upitada, aga paarikümne sekundi jooksul jõud raugeb ja teadvus kaob. Ei nähtu püüdu anda elupäästvat esmaabi. Kiirabiauto saabudes alustas kiirabi kohe südamemassaaži, aga ilmselt oli juba hilja. Tiriti kanderaamile üsna jõhkralt (vt foto nr 18). Seega politseinikud võisid mitte teada, et tulirelvast haavatule elupäästva esmaabi andmisel on esimesed sekundid otsustava tähtsusega.

Noormehel sündmuskohal pidi süda juba olema seisma jäänud, sest kohalesaabunud kiirabitöötaja alustab kohe saabumisel raugematus tempos südamemassaaži. Kuid on juba hilja. Noormees viiakse siiski kiirabiautosse ja ametlikuks surma kellaajaks märgitakse 12.

F19. In memory
Kell 12:33 ehk rohkem kui tund peale noormehe tegelikku surma sekundeerib PPA korraldatud meediamürale Põhja ringkonna juhtivprokurör Taavi Pern, kes teatab kriminaalasja algatamisest "kriminaalmenetlust alustati tapmiskatse paragrahvi alusel: tundmatu meesterahvas üritas tappa kaht politseiametnikku".

Kriminaalanalüütiku selgitus: kriminaalmenetluse seadustiku § 199 lg 4 sätestab absoluutse menetlustakistusena kahtlustatava surma. Antud olukorras oleks prokuratuuril olnud võimalus alustada kriminaalmenetlust "Vabaduse väljakul toimunud tulistamise asjaolude uurimiseks" (näiteks KarS § 113 kvalifikatsiooni ja KrMS § 6 õigusnormiga) - kuid sellise seadusel põhineva soliidse käitumise asemel tegi ka prokuratuur end naeruväärseks PPA juhtide seadusvälise propagandamasina toetamisega.

Postscriptum: Jaanuse viimane säuts oli "Tehke et see midagi loeks".

LISAD. Täiendavad selgitused ja müüdid.

1. Lahangutulemuste suhtes on lekkinud andmed, et kokku tabas 1 kuul tulistatuna selga. Väidetakse, et esimesed 3 olid hoiatuslasud. Kuid hoiatuslaske ei ole õige teha rohkem kui 1. Sest kuulide arv salves on piiratud ja iga säästetud kuul võib olla hiljem kulla hinnaga, laskja enda elu päästa.

Korrakaitse seaduse järgi tulistatakse ründajat võimalikult väheselt kahjustades - ainult määral, mis on vajalik rünnaku peatamiseks (lask kätte, jalga, autorehvidesse). Seega aja ja kuulide raiskamine 3 hoiatuslasu tegemisele on vale ega aita olukorda lahendada. Aja kaotamise tõttu võib tekkida olukord, kus enam ei jõuta peatumisele sundivat lasku teha ja tulistatakse ohtlikult rindkeresse.

2. Elupäästva esmaabi juhis rinnahaava korral (Kaitseliidu meditsiini ja kriisiabi väljaõppegrupp 2007).
3. Surma põhjused. Lahkamisel (lekkinud, mitteametlikud andmed) selgus, et tabas üksainus kuul selja poolt sisenedes. Vere puudumine sündmuskohal viitab, et pigem jäid süda ja olulised veresooned kuulist vigastamata, lasti läbi kops. Kopsuhaava korral oleks koheselt tulnud kuuli sisenemis- ja väljumisauk katta õhku mitteläbilaskva kilega (vt kirjeldus eelmine punkt). Kannatanu asetada kaldu selili. Tegelikkuses aga kannatanu pöörati hoopis kõhuli ilma elupäästvat esmaabi osutamata. Mistõttu saabus surm lämbumise tagajärjel (kirjeldatu on eeldatav põhjus ja ei asenda meditsiinilist ekspertiisi). Aeg neljandast lasust tegevusteni:
 • 0 min 00 sek - kostub neljas lask.
 • 4 min 29 sek - kiirabi peatub noormehe kõrval.
 • 5 min 16 sek - kiirabitöötaja alustab maas noormehele südamemassaaži.
 • 5 min 36 sek - tõstetakse kanderaamile ja jätkatakse südamemassaaži.
 • 6 min 10 sek - kanderaam lükatakse kiirabiautosse.
 • 7 min 39 sek - video lõpeb, kiirabi pole veel ära sõitnud.
4. Käesoleva sõltumatu kriminaalanalüüsi tähtsus.
 1. Välistasime noormeest halvustava algse teesi nugadega vehkimisest.
 2. Viisime diskussiooni viimasele 5 sekundile keskendumisest ära sündmuse arutamiseks objektiivselt ja kontekstis.
 3. Tõendasime faktiliselt, et noormehe eesmärk ei saanud olla teisi vigastada.
 4. Juhtisime tähelepanu politsei juhtimissüsteemi ja väljaõppe probleemidele.
 5. Andsime analüüsi tasemel hinnanguid episoodidele.
 6. Jätame selle analüüsiga väljatoodud probleemid ja valed käitumised Damoklese mõõgana rippuma prefekt Kristjan Jaani, politseipeadirektor Elmar Vaheri ja siseminister Andres Anvelti kohale.

esmaspäev, 30. oktoober 2017

Otsepostitused Barcelonast: Kataloonia kriis 2017


Autori foto. Meeleavaldus ühtsuse
toetamiseks 12.10.2017 Barcelona.

1. On kaks täiesti ise asja: alistatud rahvad vs feodaalne killustatus. Toetatakse alistatud rahvaste ja territooriumide iseseisvumist. Kuid riikide tükeldamist feodaalsetest (saama)huvidest lähtuvalt ei ole mõistlik toetada. 

Kataloonia küsimuses tundub domineerivat see teine variant. Majandusliku kasu ootuses põhimõttelagedus, isiklikud ambitsioonid, konjunktuursed kaalutlused poliitilise edu saavutamiseks (poliittehnoloogia). Eile jalgrattaga looduspargis ringi sõites vaatlesin infotahvlilt (autori foto), kuipalju kastellaani keel (hispaania ametlik riigikeel) ja katalaani keel erinevad. Vähem kui Tallinna ja Võru keel, nähtub pildilt.


Ülemisel kirjal (katalaani tekst) on prantsuse keele mõjutusi näha. Alumisel kirjal (kastellaani ehk hispaania tekst) nähtavad prantsuse mõjud puuduvad. Separatistide liidri nimi Charles Puigdemont on prantsuse nimi. Kuid Prantsusmaa on selgelt välja öelnud, et Kataloonia separatismi ei toetata.

2. Meetodid, mille valis Puigdemonti administratsioon ja tema vasakäärmuslastest liitlased, olid bolševistlikud. Bolševism tähendab võimu haaramise meetodit, kus korraks enamuse saavutamisel haaratakse totaalne ja pöördumatu võim väitega, et rahvas on igaveseks mandaadi andnud. Mittenõustujad surutakse alla kompromisse otsimata.
Bolševistliku kuvandiga hääletus
Kataloonia parlamendis.

Sarnaseid meetodeid kasutasid nii bolševikud Venemaal kui ka rahvussotsialistid Saksamaal. Puigdemont kaotas reaalsustaju. Tal oli korduvalt võimalus täpsustada, mida ta keskvalitsuselt või teistelt Hispaania piirkondadelt Katalooniale soovib. Aga vastus oli ainult üks - kuningriigist ühte tükki endale.

3. Hispaania on Eesti liitlane, kelle lennukid valvavad Eesti taevast ja kellelt oodatakse abi siis, kui häda väga suureks läheb. Ei ole tark killustada Euroopat põhjendamatult tagasi jälle nõrkadeks ja ahneteks keskaegseteks feodaalriigikesteks. Vaba ja terviklike riikidega, piiriviisadeta, ühtse turuga Euroopa on Eesti iseseisvuse ainuke garantii, ilma milleta Eesti iseseisvuse kestmine on võimatu.
----------------------
Nüüd postitused ajajoonel. Sputniku all on allegooriliselt mõeldud kõiki õli tulle valajaid-trolle (tuletame meelde, et kriisi alguses oli eesti ajakirjandus suur paanikapuhuja ja minu rahustavad postitused otse Barcelonast teravas vastuolus "ametlike" teadetega).

September 29, 2017 at 12:56pm. Heldur-Valdek Seeder is in Barcelona, Spain. Kataloonia referendum 1.10.2017 (lühiülevaade). K on Hispaania rikkaim provints keskusega Barcelonas. Nagu ikka rikastel pruutidel on palju kosilasi ja advokaate, kes nende "iseseisvuse" eest varmad hoolitsema. 
- - Keel: nii katalaani kui kastiilia (hispaania riigikeel) pärinevad otse ladina keelest Rooma impeeriumi päraldisena. Hispaania keeleks, mis levikult on ehk teine keel maailmas hiina keele järel, on kastiilia keel. Katalaani keelt räägitakse veel Valencias, Baleaaridel ja Andorras ca 9 miljonit inimest kokku. Keeled on suht sugulased-sarnased, kuid ühte ei saa lugeda teise dialektiks (edit: hilisematel vaatlustel olen jõudnud ametlikust erineva tõdemuseni - katalaani keelt saab vaadelda kui piiriäärsete prantsuse mõjutustega hispaania keele dialekti).
- - K ajalugu provintsina algab 11. sajandil, mil seda valitses Aragoni (naaberprovintsi) kuningas. 15. sajandil abiellusid Kastiilia ja Aragoni valitsejate perekonnad ja Hispaania ühendati, araabia vallutajad aeti Hispaaniast lõplikult välja 1492.
- - Referendumi põhjused. Eelkõige majanduslikud. K elab 15% rahvastikust ja toodab 20% tulust. On Euroopale kõige lähemal, suurlinn Barcelona. Geograafilisest asukohast tulenevad eelised. Ametnikud loodavad suuremat võimutäiust ja alati on ka iseseisvuslasi. Keelelisi või rahvuslikke põhjuseid ei näi olevat. Iseseisvumise liikumine sai hoo 2008 aastal, kui kreeka võlakriisile lahvatas nn hispaania võlakriis (mis oli pehmem). K tõi see tööpuudust ja probleeme, ja see tuli Madriidi valitsuse poliitika tottu.
- - Väljavaated iseseisvumiseks: Null. Hispaania ülemkohus ja valitsus on referendumi kuulutanud seadusvastaseks. Nii nagu Eesti on jagamatu ja Tallinna linn ei saa ennast õigussüsteemist eraldada, nii on 1978 aasta põhiseaduse (esimene peale diktaator Franco surma) järgi Hispaania jagamatu. Parandada tuleb juhtimist, mitte jagada territooriume. 

October 1 at 2:34pmHeldur-Valdek Seeder added 6 new photos — in BaBarcelona, Spain. ·
Otse Barcelona südamest, Catalonia iseseisvusreferendum illegal. Sputnik pingutab nahast välja, jagades fotosid ja videosid teistest kohtadest ja aegadest tänase pähe. Mõned meie kasulikud idioodid jagavad neid nagu ikka ka edasi. Tegelik olukord rahulik, ka ebaseaduslikku hääletust ei takistata. 
Tiirutasin jalgrattaga kesklinnas ja mõned värsked pildid, otse "ahjust". 
Kuumim koht mis leidsin Diagonal ja Cartagena ave'de ristumiskoha hääletuspunkt. Järjekord nagu Tallinna töömessil, 2 unist politseinikku põhiliselt autode ümbersuunamisega tegelemas ja rida meediagruppe midagi põnevat ootamas. Siis tiirutasin ümber ilmakuulsat Sagrada Familia katedraali. Seega üks unine vihmasegune pühapäev, sooja hetkel 21 kraadi. Ei tasu võtta tõsiselt, mida simmid, sputnikud, vellmannid, puussepad ja nende veel ametissejäänud kolleegid püüavad meediasse sokutada. #CataloniaReferendum #ReferendumIllegal #CataloniaReferendumIllegal

October 1 at 10:31pm. Loen inglise kõmuajalehti ja saan teada, et crowd on tänaval ja märatsetakse siin Barcelonas. Miks mina neid ei näe? Tegin jalgrattaga täna veel kolmanda ja pikima sõidu kesklinnast läbi -16 km Tibidabo mäe otsas kloostrini ja tagasi juba pimedas natuke kõrgemalt - Augusta viad pidi. Pilt Tibidabo klooster.
October 1 at 10:33pm. Kolme koha peal linnas nägin rahvakogunemist nüüd õhtul tagasi tulles. Istuvad, lasevad linti või laulavad. Foto sellest.
October 1 at 10:38pm. Ainuke oht avalikule korrale märkasin Tibidabo mäe otsa ronides. Jalgratta spidomeeter näitas tõusunurgaks kohati kuni 35 kraadi ja siis jalutas raja ääres rohus vastu keegi kes nägi välja nagu metssiga. Peale esimest ehmatust haarasin telefoni ja tegin temast sellise foto.

October 2 at 13:37pm. Siin Barcelona, rahulik hommik E 2.10.2017, päike, 26 C sooja. Kooli juures, kus eile õhtul oli üle-eelmises kommis pildil rahvakogunemine, on see laiali läinud ja lapsed kõikjal kilkavad, töö ja koolid omas tavalises rütmis. Peale hommikujooksu 10 km mööda Ronda Verdet ja ujumist meres sõidan jalgrattaga Sant Adriast kontorisse Sagrada Familia juures. Diagonali pidi sõites kuulen Castello tänavale lähenedes sireenide huilgamist ja näen rivis seisvaid töötavate vilkurite ja sireenidega tuletõrjeautosid. Peaaegu hüüatan "Ohei, lõpuks ometi ...! Keeran Castello tänavasse sisse ja sõidan autode juurde. Nende juures on rõõmsad tuletõrjujad askeldamas ja tänaval mööduvad kohalikud ja koerajalutajad plaksutamas. Selgub, et ei olnudki käts vaid tuletõrjujad tegid hommikust ülevaatust oma depoo ees. Pildi sain tehtud alles siis kui hakati depoo uksi sulgema peale ülevaatust.

 October 2 at 1:31pm.  Lõpuks ometi! Silman rahvakogunemist ja lähenen sellele. Lõpuks ometi näen ma mingit rahutust - juba loodan. Pean pettuma - tegemist ei ole rahutusega. Olin jõudnud International Press and Broadcasting Center juurde, kus askeldasid kõmu otsivad ajakirjanikud. Seega võib järeldada, et peale provokaatorite ja provintsi valitsuse organiseeritud üksikute näitemängude ja intsidentside on olukord igavesti rahulik. Inimesed on rahulikud ja rõõmsad nagu alati, mingeid pingeid ei tunneta. Pilt ajakirjanike akrediteerimiskeskusest, millest kirjutasin.

October 3 at 1:42pm. Eile õhtul läksin magama varasemalt kirjeldatud rahulikus linnas, aga öösel nägin und et Tallinn, kus Wiki andmetel on GDP 172% suurem kui ülejäänud Eestis, tahab korraldada iseseisvumise referendumi. Linnapea on kohale kutsunud välisajakirjanikud ja lubanud, et referendumi õnnestumise korral kuulutab 2 päeva jooksul välja Tallinna iseseisvuse ja tõstab tallinnlaste palkasid 172%. Hispaania saadab 2 endist Franco partei liiget ja tänast keskerakondlast ning 3 monarhisti referendumi vaatlejateks. Peaminister Ratas on ilus nagu alati aga täiesti otsustusvõimetu. Siis ärkan. Rahulik Barcelona hommik, vines päike, 26 C sooja. Peale väikest sporditegemist sõidan mööda tähtsaimat tuiksoont - Diagonali - kesklinna. Diagonal on rahulik nagu alati, tavalisest rahvarohkem. Täna on Catalonias "üldstreik" "politseivägivalla vastu" ja Barcelona kesklinnas hinnanguliselt ligi pooled asutused suletud. Inimesed askeldavad tänavatel oma tavalisi toimetusi, rahulikult, tavalises rütmis. Eelmises kommis toodud pildilt rahvusvahelise pressikeskuse ees täna enam ajakirjanikke õues ei ole, on vaikus ja telgid ka maha võetud. Uudiseid lugedes teen järelduse, et kohaks kus vägivaldsed asjad põhiliselt toimuvad, on Girona. Girona on väiksem linn (maakonnakeskus) ligi 100 km siit põhja poole, kuhu lennuväljale Ryanair Tallinnast lendab). Uudistest loen, et mitusada sadamatöölist on asunud miitingule Madridi valitseva Partido Popular Barcelona peakorteri ees, mis on siit Diagonali pidi edasi ca 3,6 km. Ok, sõidan seal läbi ja annan teada, milline on pilt kohapeal.
October 3 at 2:35pm. 
Hispaania valitseva erakonna Partido Popular peakorter Barcelonas. Hiljaks jäin! Maas on näha vedelemas lendlehti hoone ees. Inimesi ei ole. Paremal sõidutee ääres eemaldumas kaks noort, ühel neist Catalonia lipp rätikuna üle selja. Vasakul kõnnitee serval igavlevad kaks Mossose politseinikku. Muud üksikud juhuslikud möödujad.Siin Barcelona.

 October 3 at 9:35pm. 
Barcelona, kell 17:00+, kõikjal rahulik ja lõbus. Otsustan teha jalgrattaga mägedetuuri. Bon Pastor, Sant Andreu. Mida rohkem äärelinnades, seda vähem märke üldstreigist. Isegi linnaliin sõidab siin. Ostan õhtuks kilo viinamarju 99 senti. Sõidan edasi üles mägedele, kunagist akvatrakti pidi. See on tänane Skyline - super vaadetega mägirajad. Vigastan traadiga reielihase veriseks ja luban, et järgmine kord panen vähemasti kiivri pähe. Tagasi pimedas.


October 4 at 12:53pm. Barcelona 4.10.2017, on rahulik ja töötab oma tavalises rütmis. Hispaania kuningas noomis Barcelona provintsiliidreid. “In a rare televised statement, King Felipe said the referendum's organizers had jeopardized national stability. "With their decisions, they have systematically undermined the rules approved legally and legitimately, showing an unacceptable disloyalty towards the powers of the state -- a state that represents Catalan interests," he said.” Seega kuum olukord on suure tõenäosusega selleks korraks maas, aga jätkame mõne päeva veel selle teema ülevaateid. http://edition.cnn.com/.../catalonia-general.../index.html.

October 5 at 1:49pm. Catalonia kriisis on nüüd järgmiseks tähtpäevaks esmaspäev, Cataloonia praegune president Puigdemont on lubanud välja kuulutada iseseisvuse. Raske ennustada edasisi arenguid, minu hinnangul võib kõige tõenäolisemaks pidada ka hoopis Catalonia uute provintsivalimiste väljakuulutamist https://www.economist.com/.../2017/09/economist-explains-17. Iseseisvuse väljakuulutamine oleks juriidiliselt ebaseaduslik. Eelmine riigipöördekatse toimus Hispaanias 1981 kolonelleitnant Tejero (pildil, foto Wikipedia) juhtimisel. Praeguse kuninga Felipe VI isa, tollal troonil olnud Juan Carlos käskis armeel olukord lahendada ja kolonel Tejero istus (veretu) riigipöördekatse eest 15 aastat reaalses vangistuses. Mis iganes, aga hispaanlased tunduvad olema piisavalt targad ja rahulikud, et olukord lahendada rahumeelselt. Kõmumeedia on pigem ässitaja ja võimendaja, nagu olen eelpool täheldanud.

 October 6 at 1:46pm. Mis peaks olema Eesti positsioon? Kindlasti mitte kaagutamine (ma ei mõtle Kadri Simsonit) - vaid Eesti ei peaks kaagutama, et igal rahval on enesemääramisõigus ja sedakaudu pingeid õhutama (enesemääramisõigus on niikuinii, aga seda ka ilma teisele nina peale hõõrumata). Kuigi Eesti mõju sündmustele on ligikaudselt nullilähedane, kujundab Eesti sedakaudu hoopis iseenda mainet. Mõned eripensionäride kleptokraatiaga seotud eneseupitajatest poliitikud kasutavad võimalust enda upitamiseks ja pakuvad end isegi "rahuläbirääkimiste" vahendajateks sinna, kus neid ei vajata. Nende sekkumine ainult õhutab pingeid, see on reaalsus! Eesti õige roll oleks distantseeruda Hispaania peretülisse sekkumast ja olla heasoovlik selle peretüli kõikide osapoolte suhtes. See peretüli on taandumas, viimastel küsitluse andmetel soovib iseseisvumist ca 40% kataloonia elanikest ning erakorraliste valimiste väljakuulutamise korral pole kindel, et Puigdemont enam presidendiks jääb. Referendumil osalesid peamiselt ainult toetajad ning see praeguses versioonis ei näita katalaanide tahet. Laskem katalaanidel ise lahendused leida, ilma oma natsionalismi neile peale surumata! Pilt - Hispaania ja Catalonia autonoomse provintsi lipud koos.

October 6 at 6:23pm. Nüüd korraks tagasi ka algse postituse juurde, mida ma natuke käredas sõnastuses silmas pidasin. http://www.err.ee/.../uuring-vene-taustaga-facebooki.... Professionaalsed masinad, mis toodavad vastuolusid vahel isegi mingit konkreetset kasusaajat silmas pidamata. Analoogiad kooseluseaduse ümber keerutajad, venelaste probleemiga uimastajad, suuremast võrdsusest rääkivad eripensionide varastamise niiditõmbajad...

October 7 at 12:28pm.  Viimane update sama postituse all, vajadusel uuel nädalal alustame uue postitusega. Catalonia näide, kus heateod ei jää karistamata. Euroopa Liit suunas rahad vabanenud Ida-Euroopa riikide modernifitseerimisele ja jättis "vanad" euroopa riigid hooletusse. Vanadelt ainult võeti raha Brüsselisse ja edasi suunati idasse, ka Eestisse. Nüüd Catalonias on tõstnud pead eraldumispüüd just majanduslikel põhjustel, kuna Hispaania võlad on suured ja Catalonia maksab rohkem kui vastu saab. Eestis aga samal ajal on parseldatud nende saadud rahadega, neid on palju kanditud endiste punaparunite nuumamiseks ja eripensionide kleptokraatia tekitamiseks seltsimeeste näpunäidete alusel. Mistõttu imelik on kuulda mõnede Eesti tegelaste suust veel separatismi õhutamist - on nad oma Catalonia ja eripensionide rahade peal jässakaks muutunud keredega just selle kriisi üheks põhjustajateks. Siin Barcelona, laupäev 7.10.2017.

October 11 at 1:25pm.  Catalonia koolitus 2. Homme on FIESTA kogu Hispaanias, aga ka paljudes Ameerika riikides. 12.10.1492 astus Columbus esimese eurooplasena Ameerika pinnale. Samal aastal 1492 langes viimane moslemi vallutajate tugipunkt Hispaania pinnal. Peale Rooma riigi langust oli Hispaania läinud visigootide (eelkõige Skandinaavia germaanlaste) valitsuse alla. Aastal 711 tungisid sinna Aafrikast Gibraltari väina kaudu moslemid, kes vallutasid pea kogu Hispaania. Islami ajal olid kristlased kõige madalam klass, juudid kõrgem ja moslemid kõige kõrgem klass. Väikesed feodaalsõjad kestsid aga ka moslemite ajal. 350 aastat peale moslemite sissetungi pöördus sõjaõnn kristlaste kasuks ning 700 aastat hiljem aastal 1492 võeti üle moslemite viimane tugipunkt Granada. Algas Hispaania kuldaeg selle ühendanud ja abiellunud Kastiilia kuninganna Isabella ja Aragoni kuninga Ferdinandi valitsemisel. Allesjäänud moslemid ja juudid pöörati kas ristiusku või saadeti tagasi Aafrikasse. Pilt: Google.October 12 at 12:47pm. 
Täna Hispaania rahvuspüha. Barcelona on üle võetud ühtse Hispaania pooldajate poolt. Politsei helikopter ripub hommikust saati õhus. Kõik rahulik. Siin Barcelona. #CataloniaCrisis
October 13 at 12:07pm. Catalonia koolitus 3. Täna puhkame ajaloost. Miks on esmased hinnad Siesta-Hispaanias odavamad kui OdavTööjõu-Eestis? Sest Eesti võtab vaestelt ja kingib rikastele, Hispaania vastupidi. Käisin Barcelonas poes (vt tsekk). Puuvili (pirnid) on maksustatud 4% käibemaksuga, kilone suhkruga kondenspiim 10% käibemaksuga ja ülimoodsad jooksudressid 21% käibemaksuga. Aga Eesti juhib tervisepoliitikat hinnasoodustuste tegemise asemel esmatarbekaupadele suhkrumaksu lisamisega. Eripensionide tõstmiseks ja rikastele turismireiside korraldamiseks EAS poolt Malaisiasse! Et skandaali sattunud Taavi Rõivas ei ole küps muuks kui koosolekute juhtimiseks, seda kirjutasin oma blogis juba peale tema saamist peaministriks 2015 http://valdekseeder.blogspot.com.es/…/olukorrast-riigis-50-…. Samas temalt ei soovitudki muud rolli kui olla eripensionäride tankistiks paar aastat... Fotod: tsekk käibemaksumääradega ja vastavad kaubad Hispaanias.

 October 14 at 10:12am. Catalonia koolitus 4. Täna jälle puhkame ajaloost. Mille poolest erineb eestlane ja hispaanlane? Panin Google otsingusse "kooseluseadus", sain 0,49 sekundiga 84100 vastet. Panin otsingusse "perekonnaseadus", sain 0,54 sekundiga (ainult) 41100 vastet. Palju õnne - hullumeelsus ! Sinna kogu see riigikogu tähelepanu ja tööaeg ongi kulunud, eripensionärid samal ajal kõikjal varastamas ja riigi tegelik töö tegemata! Hispaanias selline lolluste üleskütmine ei õnnestuks - hispaanlane on liiga laisk mõttetustega tegelemiseks - puusliku ümber aastaid järjest tantsu ei lööks. Hispaania uusasukatele mõeldud "guide" ütleb: "Spanish men are world champion hedonists and are mainly interested in five things: sex, football, food, alcohol and gambling (not necessarily in that order)". Pilt epl.delfi.ee 8.10.2015, teine pilt minu: teisel pildil El Besos jõeorg Barcelonas. Sajad ja tuhanded inimesed ronivad nii igal õhtul tõkkepuu alt või pealt läbi, sest linnavalitsus sulgeb tõkkepuud igal õhtul kell 18. Linnapea arvab, et jõeorg ongi lukus ja inimesed jälle lahendavad ise olukorra ...


October 15 at 8:48pm.  
Minu töö Hispaania ühtsuse eest Barcelonas on tehtud, ja kogu aeg kandsin seda Hispaania lipuvärvides La Legion rattapluusi. Võisin (täna) rahumeeli lahkuda Valenciasse, kus peatselt Spartan Race ettevalmistustööd ja start eliitgrupiga.

 October 19 at 5:12pm. Hispaania keskvalitsus hakkab laupäevast põhiseadust eirava Puigdemonti Catalonia provintsivalitsuse autonoomiat piirama. Selle poolt on Madridis nii Hispaania valitsevad konservatiivid kui ka opositsioonilised sotsialistid. Ma ei kahtle, et kõik läheb rahulikult. Vasakäärmuslaste CUP jms võivad küll püüda rahutusi organiseerida, aga jah. Hispaania ja Catalonia rahvas on olemuslikult uhke oma ühise päritolu ja ajaloo üle ja provintsijuhi lubadused tasuta k-kohukesi, küttepuid või mälupulkasid jagada ei viiks siin kedagi võidule. Ilmselt lõppeks keskvalitsus viib Catalonias läbi uued provintsivalimised, nagu septembris pakkusin. Minu foto ühtse Hispaania pooldajate rahvuspüha ürituselt 12.10.2017 Barcelonas Placa Catalonia ääres.

teisipäev, 12. september 2017

ID-kaardi HOAX ja Presidency saladokumendi leke

Kas EU Presidency internetitsensuuri lekkinud saladokumendil ja ID-kaardi HOAX-il on ühisosa?
I. Eesti (EU) Presidency saladokument lekib.
6.09.2017 avaldab Euroopa digitaalvabaduste eest seisev European Digital Rights Association (EDR) oma veebilehel skandaalse artikli “Lekkinud document – EL Presidentuur kutsub üles massiivsele internetikontrollile1. Artiklile on lingitud Eesti salastatud (“LIMITE”) ettepaneku dokument EU liikmesriikidele2.
EDR süüdistab artiklis Eestit teistele EL riikidele Hiina-tüüpi totaalse internetitsensuuri kehtestamiskava pealesurumises (“Estonia (current EU Presidency) has been pushing the other Member States to strengthen indiscriminate internet surveillance, and to follow in the footsteps of China regarding online censorship”).
EDR märgib lekkinud dokumendis tehtavate ettepanekute ohtlikkust EL riikidele, kui nad peaks heaks kiitma Presidency ettepanekud. Ainult tsiviilühiskonna ja EL kodanike kindel vastuseis tsensuurimasina kehtestamisele EL-is hoiaks ära tagajärjed. ADR kutsub inimesi üles pöörduma oma esindajate poole ja peatama tsensuurimasina juurutamine. Stop the #censorshipmachine, 
Järgmise päeva 7.09.2017 artiklis 3 mainib EDR endise EK asepresidendi ja Eesti peaministri Andrus Ansipi laiu võimalusi lobitööks digivabadusle ohtliku direktiivieelnőu läbisurumisel.

Stop the #censorshipmachine

Täiendus kuu aega hiljem 16.10.2017: 
- Presidency väidab koheselt meedias, et pole midagi juhtunud peale intriigide.
- Kuid kuu hiljem 57 organisatsiooni üle Euroopa kirjutab PROTESTIKIRJA Euroopa Liidu juhtidele.
- LÜHISÕNUMI avaldab ka eesti meedia, vaikides Eesti juhtivast rollist selles loos.
II. Eesti ministrid, PPA ja RIA avalikustavad turvariski.
5.09.2017 korraldatakse üliesinduslikul tasemel pressikonverents, kus avalikustatakse (nimetu) teadlasgrupi poolt avastatud ID-kaardi turvalisuse ohud. On kohe näha, et midagi on selle pressikonverentsiga valesti. Peaministri nägu ei peegelda murelikkust. Mitte ühtegi sertifikaatide lahtimurdmist ei ole esinenud. Veelgi enam - teadlastel ja spetsialistidel pole ka laboritingimustes (test)sertifikaatide lahtimurdmine õnnestunud. Pangad ei kavatse külmutada ID-kaardiga tehingute võimaldamist ja peale asjaolude kaalumist teatab ka Vabariigi Valimiskomisjoni juht kohtunik Meelis Eerik, et oktoobris e-valimised toimuvad. Maailma suurim ja Eesti kaardid valmistanud ID-kaartide tootja Sveitsi firma Gemalto, kes väidetavalt ka ise osaleb turvariski Eestile teatanud Tsehhi teadlaste töörühmas4, aga isegi ei avalda pressiteateid kaartidega seotud ohtudest. Teadlaste rühma töötulemused on plaanis avaldada oktoobris.
Kui tavapäraselt tippjuhid isiklikult edastavad vaid häid uudiseid ja delegeerivad ebaõnnestumiste edastamise erialaspetsialistidele, miks seekord toimus kõik vastupidi? Avalike võtmete serveri juurdepääsu oleks saanud sulgeda märkamatult, viitega muutustele turvapoliitikas.

Täiendus kuu aega hiljem 16.10.2017: 
- "Teadlased avalikustasid turvariski tehnilise kirjelduse" - äärmiselt segane artikkel, aga turvariski sisu hindamises ma ei eksinud. Mitte keegi ei ole endiselt suutnud isegi laboris testiks ID-kaarti lahti murda, ikka vaid puhtteoreetilised arvutused (ainuke tulem - peaminister ja nüüdseks magistrikraadi omandanud politsei peadirektor Elmar Vaher said meediasse pildile :).
III. PPA pakub kõlbmatut soovitust ID-kaardi asemel Mobiil-ID-d kasutada.
PPA soovitab turvalisuse tagamiseks ID-kaardi asemel kasutada Mobiil-ID-d.5 Sellelaadsed soovitused on eesmärgiks kõlbmatud ja ebaloogilised - kuivõrd teadaolevalt ID-kaardi (potentsiaalne) turvarisk ei avaldu mitte kaardi kasutamise käigus, vaid tuleneb teoreetilisest võimalusest kaardi salajast krüptovõtit lahti muukides hakata ilma kaardita ja kaardiomanikuta digiallkirju teise nimel andma. Seetõttu Mobiil-ID kasutamine tagaks turvalisust vaid juhul, kui eelnevalt on tühistatud ID-kaardi turvasertifikaadid (ID-kaart muudetud elektrooniliselt kasutamiskõlbmatuks).
IV. Miks oli vaja HOAX'ina mõjuvat avaldust?
Hoaxiks kutsutakse selliseid tavaliselt digitaalselt levitatavaid hoiatusi, mille taga tegelikke ohte pole või on need ohud hoiatusega levitatavast tunduvalt väiksemad. Näiteks hiljuti levitati Facebookis ringkirja, milles hoiatati koeraga pildil oleva naise sõbraks võtmise eest. Kuna naine on tuntud häkker ja tahab teie konto üle võtta, nii kui sõbraks saab. Tegelikkuses aga sõbraks võtmine ei suurenda võimalusi konto kaaperdamiseks. Nii ka praegusel juhul peaminister hoiatas ohu eest, mida mitte kellelgi pole õnnestunud tegelikkuses esile kutsuda ja millele järgnevalt PPA andis soovituse, mis eesmärgi saavutamiseks ei toimi.
Mis on avalduse tagajärjed?
 1. E-valimiste toimumine seati küsimärgi alla.
 2. PPA sai võimaluse Mobiil-ID turustustegevuseks konkureeriva Smart-ID vastu.
 3. Peaminister ja Eesti e-riik said eelkõige riigisisest tähelepanu (rahvesvaheline tähelepanu jäi nõrgaks - pole ju turvariskides midagi nii erilist. Microsoft avastab Windows operatsioonisüsteemis igal aastal mitmeid turvaauke, millede kaudu saaks kogu arvuti koos ID-kaardiga üle võtta, ja parandab need tarkvarauuendustega. Nii digimaailm toimibki, ilma selleks pressikonverentse tegemata).
 4. Küsimuseks jääb, kas ID-kaardi turvariski jõulise "reklaami" eesmärgiks võis olla punktis I kirjeldatud Eesti EU Presidency salastatud dokumendi, millega seoses EDR süüdistab Eestit euroopale internetitsensuuri pealesurumises, leke. Teatavasti juba 2.09.2017 oli teada dokumendi lekkimine6.
 5. Turvariski olemasolu avalikustamine ilma töötavate juhisteta sellest ülesaamiseks (PPA juhised ei tööta, vt punkt 3). Milleks oli vaja riskida turvariski suurendamisega?
Vastused küsimustele annab aeg. 

Kuid juba praegu ootame valitsuselt selgitust punktis I kirjeldatud EDR süüdistuse kontekstis.

Viited:
1 Leaked document: EU Presidency calls for massive internet filtering. By Diego Naranjo. https://edri.org/leaked-document-eu-presidency-calls-for-massive-internet-filtering/.
2 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market. Presidency compromise proposal regarding Articles 1, 2 and 10 to 16. From Presidency 30.08.2017 to Delegations. LIMITE. http://www.statewatch.org/news/2017/aug/eu-council-copyright-directive-estonian-compromises-11783-17.pdf.
3 Estonia loves digital – why is it supporting the #censorshipmachine? By Joe McNamee. https://edri.org/estonia-loves-digital-why-is-it-supporting-the-censorshipmachine/.

esmaspäev, 31. juuli 2017

Õigusaktide tellitud vead

Õiguselt (õigusteaduselt) eeldatakse nii õiglust kui kvaliteeti. Kobarseaduste trükkimise vohamine või kampaania korras seadusloome vähendamine (millega tekitatakse hulgaliselt uusi seaduseauke) ei ole Eestis piisavalt kvaliteetset seadusandlust võimaldanud tekkida.

http://www.lawyer-group.com/chewinggum.html
Näitena vaatame, kuidas Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Konventsioon (Konventsioon) vigaseks sai. 1950-ndal aastal allkirjastatud konventsioon oli juba pikki aastaid pinnuks silmas Nõukogude Liidu võimudele, kes konventsiooni ei tunnistanud. Eesti iseseisvumisejärgselt seadustati esialgu õige tõlge (RT II 1996, 11, 34).

Kuid sisuline tõlkeviga sätestati juba 2010 aastal (RT II 2010, 14, 54) ja tõlkevea sisestamisega loodi KrMS § 2 nõrkust ära kasutades õigusametnikele võimalus seaduse kaitset rakendada valikuliselt (igakordselt uurimisülemus või kohtunik otsustab konkreetse rakendamise viisi -  millel puudub õigusallika (pretsedendi) tähendus järgmiste samalaadsete otsuste suhtes ...). 

- Nii oli kuni 2010 konventsiooni § 11 ametlik tõlge https://www.riigiteataja.ee/akt/13073654
Artikkel 11. 1. Igaühel on õigus rahumeelsete kogunemiste ja ühinemisvabadusele, kaasa arvatud õigus oma huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda.2. Nende õiguste kasutamist ei või piirata muude kitsendustega peale nende, mis on ette nähtud seaduses ja on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku või ühiskondliku turvalisuse huvides, korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Käesolev artikkel ei takista nende õiguste kasutamisel seaduslikke piiranguid isikutele, kes kuuluvad relvajõududesse, politseisse või riigiaparaati.

- Ja 2010 võeti kodanikelt kaitse olulises osas "maha" (nüüd tohib ainult koguneda ja ühinguid moodustada, aga puudub kaitse liikmelisusest lahkumise sunni ja "ühingute laialipeksmise" vastu). Uus ametlik tõlge SIIN:
Artikkel 11. Kogunemiste ja ühingute moodustamise vabadus. 1. Igaühel on õigus rahumeelselt koguneda ja ühinguid moodustada, sealhulgas õigus oma huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda.2. Nende õiguste kasutamist võib piirata üksnes seaduses ette nähtud alustel, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku või ühiskondliku turvalisuse huvides, korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Käesolev artikkel ei keela õiguspäraste piirangute seadmist isikutele, kes on relvajõududes, politseis või riigiteenistuses.

Ingliskeelne originaaltekst näitab, et õige on esialgne (1996) tõlge, SIIN:

ARTICLE 11 Freedom of assembly and association 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 12 13 2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

Konventsiooni vea sisestamisele järgnevalt võeti kodanike ühinemisvabaduse kaitse välja kriminaalõigusest. KarS revisjoni käigus kehtivusega alates 1.01.2015 aastast tunnistati kehtetuks (konventsiooni tõlke muutmisega samasisuline) erakonnaga ühinemise vabadust olenemata ajahetkest ühtlaselt kaitsenud (väärteonorm) KarS § 159, mis oli olnud jõus alates KarS kehtimahakkamisest 1.09.2002. Seletuskirja 554 SE järgi on ühinemisvabadus laiemas mõttes kaitstud tsiviilõiguslikult (MTÜ-d, ärisektor). Kui MTÜ-sse kuulumise takistamine on seotud veendumustega (erakond, usuorganisatsioon, ametiühing), siis on tegemist ühiskonnas ebaõiglaselt tajutud ja põhiõiguse kasutamist intensiivselt ründava rikkumisega, selline rikkumine peab jääma karistatavaks kriminaalkorras (lk 53, KarS § 155 selgitused). Seletuskirjast ei ilmne, et seadusandjal oleks olnud tahet ühinemisvabaduse kaitsevõimalusi jaotada ajahetkedele (rikkumine ühinemisprotsessis või juba toimunud ühinemine). Vastupidi, seletuskiri ütleb et veendumustega seotud takistamine peab olema kriminaliseeritud. Seletuskirjas on eeldatud, et veendumustega seotud ühinemisvabadus peab olema kaitstud kriminaalkorras ja majanduslike huvidega seotud ühinemisvabadus tsiviilkorras.

KarS § 155 kaitses kuni 31.12.2014 ainult usuorganisatsiooni ja erakonna sundliikmelisuse eest, 1.01.2015 alates lisaks kaitseb ka ametiühingu sundliikmelisuse eest või ühingu liikmeks astumise takistamise eest (aga ainult liitumise ajahetkel) ning KarS § 159 on tervenisti kehtetu. Juba toimunud ühinemise osas seega kaotati kaitse ühinemisvabaduselt, ilma et oleks seletuskirjas seda motiveeritud ja selgitatud, kuidas ühinemisvabadust kaitsta peale liitumise ajahetke.

Õigusloome kvaliteet vajab parandamist, ja kõigepealt tuleb välistada ja tühistada õigust rikkuvad "tellimustööd". Isegi kui meie ajastut nimetatakse tõejärgseks ajastuks, ei tohi hoolimatu suhtumine tõesse laieneda õigusorganitele. Meile püütakse tõe pähe müüa tänapäeva narratiivina vasak- ja parempoolsust, kuid tegelik tänapäeva (Eesti) narratiiv on diskussioon kambakraatia ja seaduslikkuse teljel.

neljapäev, 4. mai 2017

Rail Baltica toetuseks

Rail Baltica vajalikkuses veenab kõige paremini selle kritiseerijate argumentide ebamäärasus. Ei saa nii, et teeme suured algatused maatasa lihtsa ülekarjumisega. Kui kritiseerid, pead tegema omapoolsed arvutused ja esitama neid tõendavad faktid. Küsigem RB kritiseerijatelt, et kui raudteedest ei ole kasu, võtaks üles ka idasuunalise raudtee? Jahmunud kritiseerija kogelev vastus on, et idasuunalised raudteed peavad jääma :).

Kui Läti ja Leedu on suutnud projekti oma kasuks pöörata - trassi rajamise kavasse on lisatud ka haruteed Riiga ja Vilniusse - siis meil keskenduti esmalt vaid kogu projekti mõtte vastandamisele ja hilisemalt selle Pärnu trassi vastandamisele, nõustudes projektiga ainult monopoolse Tartu trassi (+120 km) saamise korral. Positiivne programm kriitikutel puudus. Kriitika positiivne programm võiks olla aga selline:

 • Rajatakse niikuinii uus otsetrass Pärnu kaudu Riiga.
 • Lisaks küsitakse raha Tartu harutrassi EL laiusele viimiseks (analoog Vilniuse harutrassiga).
 • Juhul kui kunagi hyperloop tehnoloogia kättesaadavaks ja tasuvaks muutub, siis kaalutakse relsside asemele hyperloobi paigaldamist (niikuinii vajavad mõlemad muldkeha, sest tunnel või sild on kordades kallimad).
 • Projekti realiseerimise eeltingimuseks on EL rahastuse saamine.
Joonis: Läti ja Leedu saavutused haruteede lülitamiseks projekti rahastusse:
RB rajamist motiveerib visioon Eestist kui taibukast ja kaasaegsest riigist, mis on ühendatud moodsasse ja odavasse taristusse Euroopa Liiduga. 

Kuid püüame sõnastada ka huvigrupid, millised on Rail Baltica vastu. See loetelu ei ole kindlasti täiuslik, aga igaüks võib pakkuda kommentaarides õigemat jaotust huvigruppidesse.

1. Moskva strateegilistes huvides on blokeerida Balti riikide integratsiooni Lääne-Euroopaga ning samal ajal säilitada raudteeühendused ja tihe sidusus Venemaaga.

2. Euroskeptikute see osa, kelle motoks on: lihtsam on kogu EL-I vastastada, sest see on oma nahale ohutu ja mingil ajal mingeid vigu nad teevad niikuinii. Selles huvigrupis annavad tooni nn poliittehnoloogid.

3. Tartu patriootidest tõsised inimesed, kes kardavad Pärnu trassi sündimise korral Tartu jäämist “õitsengust” kõrvale.

4. Ilmselt ka mingi grupp inimesi, kes kardavad et RB on tõesti negatiivne koormisprojekt nagu kommunistide poolt meile asutatud eripensionid.

5. RB kritiseerijate propagandast mõjutatud ise projektis mitteorienteeruvad inimesed, kes kipuvad kartma alati kõike uut.

6. Majandusliku kasu mõttes on RB suurim kaotaja linnadevaheline maantee- ja lennutransport (rekkad, bussiliinid, lennuühendus). Nende mõjutusi peaks tegelikult uurima organid, mida nad magavad.


RB on tõepoolest taristu sajandi projekt meie mõistes, selle vastastamiseks ei sobi hägune ning ebapädev kriitika. Kasvõi näide - kui räägitakse projekti maksumusest, siis kogu Eestist-Poolani maksumusest, kui aga selle mõjust riigieelarvele - siis näidatakse einult Eesti riigieelarve suurust.

Projekti riskid tuleb maandada, aga selleks on teised vahendid. Näiteks kui EL toetust ei tule piisavalt, projekti ei realiseerita. Tuleb paljastada projekti ümber toimuvat iga korruptsiooni, hangeldamist maadega ning nõuda õiguskaitseorganitelt asjaga tegelemise kohta kinnitust. Kui õiguskaitseorganite praegused juhtkonnad seda ei soovi, siis tuleb need välja vahetada. Kui mingil ajahetkel raudtee kui tehnoloogia moraalselt vananeb (ise ma ei usu, et see meie ajal toimub), siis paigaldame muldkehale hyperloobi või muu tulevikutehnika. Kui RB kasumlikkust arvutatakse, siis nõutakse selle isetasuvust - aga vaikitakse, et muu transport on ju ka praegu doteerimisel. RB-lt nõutakse raamatupidamislikult täpseid tulususarvutusi - kuid isegi ükski valitsus ei suuda samas öelda, kas viie aasta pärast on majandusbuum või -kriis. Lõpuks, RB-l on suur mõju riigi julgeoleku tugevdamisse ja rohelise majanduse arengusse.

Praegu teadaolev info näitab, et RB projektiga on õige edasi minna.

neljapäev, 20. aprill 2017

Suhkrumaks on rumal

Riigi rumalad kulutused algavad rumalatest seadustest. Riigikogule esitatakse eelnõud, millede sisust otsustajatel pole võimalik aru saada. Kodurahu huvides tõstavad saadikud tuimalt kätt ... Rumalad seadused nõuavad rumalaid kulutusi, rumalad kulutused lisaraha. Nii on sündimas suhkrumaks, millega prisked kontori-inimesed soovivad maksustada Coca-Cola taolisi laste spordijooke.

Suhkrumaksu kehtestajad vs maksjad. Fotod: Siim Lõvi; ERR; Tallinna Saksa Gümnaasium.
Mõned (eesmärgipärasemad) ideed valitsusele ülekaaluliste vähendamiseks:

 1. Ravikindlustuse sotsiaalmaksu diferentseerimine terviseriskikäitumiste korral;
 2. Tervislike jookide ja toitude käibemaksuvabastus;
 3. Söögikohtadele kohustus väikesi portsjone menüüs omada.
Terviseriskikäitumisega seotud maksustamine on õige anda sotsiaalministri valdkonnale. Muidu ongi nii, et kui rahandusministriks saab just dieeti alustanud isik, kehtestab see suhkrumaksu. Kui rahandusministriks saab laktoositalumatusega isik, kehtestab see piimatoodete maksu. Ja laekuv raha peaks minema täies ulatuses ravikindlustusele vastavate riskide maandamiseks ja ravimiseks.

Karikatuur DarylCagle.com
- Daryl Cagle: Get Your Hands Off My Soda!
- PeakPerformance: Is Coca-Cola an effective sports drink?

Aga nüüd tehtud märkused PPVS muutmisele 416 SE kui näitele, kuidas ametnikud tekitavad kunstlikult vajadusi suhkrumaksude järele põhjendamata kulutuste seadustamise eelnõuga:

Punkt 2) Riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu KILP asutamine. Eelnõust ega seletuskirjast ei saa selgitust, millised probleemid uue suure andmekogu asutamine lahendab. Seletuskirja lk 4 on öeldud, et praegu kantakse andmed politsei andmekogu POLIS erinevatesse moodulitesse, aga siis hakatakse kandma KILP-i. Kahjuks komplekssest ja funktsioonipõhisest tervikust mingi osa samaliigiliste andmete eraldamine eraldi loodavasse andmekogusse tekitaks hoopis uue probleemi - et politsei funktiooni täitjad hakkavad omama eraldi infot ja piirivalve funktsiooni täitjad eraldi infot. Tekib info killustatus ja infoliikumise häired kahe erineva süsteemi vahel, samas eelnõuga ühtegi olemasolevat probleemi ei lahendata.

Isegi kui küsida, kas piirivalvele uue eraldi suure infosüsteemi tekitamine on esimeseks sammuks piirivalve lahutamisel politseiorganisatsioonist ja iseseisvuse taastamisel, siis see ei ole nii - POLIS andmekogu(sid) kasutavad kõik siseturvalisuse organisatsioonid, lisaks PPA-le nii KAPO, välisluure jne. Läheme detailidesse:

Eelnõu järgi KILP-I kantakse (minu selgitus iga taga sulgudes):

1) riigipiiri valvamise toimingute andmed (need on praegu infosüsteemis TEPLA, mis on 2011 käivitatud infosüsteem);
2) riigipiiri valvamise toimingutega seotud isikute andmed (need on praegu infosüsteemides SAP ja TEPLA, esimene käitivati 2010);
3) riigipiiri valvamise tehniliste seire- ja valveseadmete seireinfo (iga valve- ja seiresüsteem tuleb oma tarkvara ja liidesega ja eraldi andmete sisestamine kolmandasse (tootjavälisesse) andmekogusse on nonsens, kahjurlik asendustegevus);
4) riigipiiri valvamist takistava või piirirahu häiriva tegevuse andmed (ebaselge kirjeldus – siia kuuluvad ka paha tuju, halb ilm, külapidu, piirivalvuri haigus. Nii ebaselgelt ei saa seaduse tekstis väljenduda. Kuid operatiivandmestik on praegu POLIS alamsüsteemis KAIRI ja menetlusandmestik alamsüsteemis MIS, igasugune andmestiku tükeldamine sealt vaid tekitaks operatiivtöös probleeme).

Kõikide POLIS infosüsteemi osade andmeid on võimalik analüüsiks kasutada andmelaost aruandegeneraatori abil (muidugi on kõik päringud piiratavad kasutajaõigustega).

Lisaks on praegu töös üle kümne piirivalve funktsioone täitva sihtotstarbelise infosüsteemi (näiteks pis, pvk, yphis, skeeld, BRIIS, illegaal, etr, politsei-kais, jne, muidugi ka Interpoli ja Scengeni infosüsteemide liidesed…).

Kokkuvõtteks võib vaid öelda, et andmekogu asutamise eelnõu ja seletuskiri ei väljenda asutamise kava läbimõeldust ega põhjendatust. Nii jääb üle kahtlustada, et organisatsioon tajub praegu võimalust ükskõik millise raha küsimiseks kriitikavabalt, viidates vaid piirivalve nimetusele. SE-416 olemasolev eelnõu ja  seletuskiri ei anna Riigikogule vajalikku infot sisuliseks otsustamiseks. 

Punktid 3 ja 4. Kadettide ametikohale nimetamine õppepraktika ajaks. Muudatus taastab regulatsiooni, mis kehtis enne 2015 aastat. Mina isiklikult peaks põhjendatuks kadettide praktikandi staatus lahendada eraldi “kadeti” või "praktikandi" instituudi loomisega, mis võimaldaks ka selgemat ja õigemat palga- jm statistikat.

Punkt 5. Sellega parandatakse seadusest varasem trükiviga (sõnade kordus). OK

Punktid 6 ja 7 – OK.

Punkt 10 ja 11. Ajutine teenistusastme ülendamine rahvusvahelise koostöö raames. Probleemiks on siin esiteks, et seletuskiri ei räägi sellisest instituudist nagu “rahvusvahelise koostöö raames loodud ametikohale”, aga seaduses on see defineerimata õigusterminina sees olemas. Niimoodi saab selle termini alla paigutada paljud, ka siseriiklikud ametikohad. Eelnõu ei too ka ühtegi näidet, millistel juhtudel välisorganisatsioonid niisugust nimetamist nõuavad – viidatud on vaid, et kaitseväe seadusesse on selline asi juba sisse viidud. Mistõttu tuleks seletuskirja lisada näited organisatsioonidest ja ametikohtadest, milliste kontekstis see institutsioon on vajalik. Praegu jääb mulje, et politseijuhid püüavad sellega vaid pettemuljet tekitada … Lisaks ei ole piisav argument, et kaitseväe seaduses on selline punkt olemas. Tuleks mõtestada lahti – millistes riikides niisugust instituuti veel kasutatakse ja kas sellest ei tule Eesti rahvusvahelisele mainele tagasilööki kui seadusandja poolset teadlikult kavandatud pettust rahvusvaheliste organisatsioonide suhtes.

Punkt 12. Politsei auastmete andmise toomine siseministri pädevusest peadirektori pädevusse. See punkt on sisulise tahte küsimus. Aga oma mõjult see kapseldab politseiorganisatsiooni, viib tsiviilkontrollist kaugemale, suurendab subkultuursust … Millega see ei lähe minu hinnangul kokku vaba ja demokraatliku tsiviilühiskonna põhimõtetega ja on oma sisult tagurlik. EI.

Punktid 14-15. Puudutavad muutusi punktides, kuidas politseiametnikku mittepolitsei ametikohale nimetada – nii et tema soodustused ja staaz kasvaks. Selline võimalus tuleks aga üldse ära kaotada, isiku staatus peab sõltuma ülesannetest mida täidab. Kui lahkub politseitöölt, siis peaks katkema ka politseiniku staatus (repliik).

Eelnõu ülejäänud punktid. Paljuski juba täpsustavad eeltoodut või on muu pisi-tehniline kribu-krabu. Sisulisem osa on eelpool juba ära toodud, sellega lõpetan J. See eelnõu tuleks tagasi saata parandamiseks.

Eelnõud tuleks täiendada vanusepiirangute regulatsiooni tühistamisega seaduses. Vanusepiirangud on diskrimineerivad ja ressurssi raiskavad, sest ametnike võimekust ametikoha ülesandeid täita kontrollitakse regulaarsete füüsiliste katsetega. Õiguskantsler Ülle Madise:

(Teenistusest vabastamine vanuse tõttu. Palusime 2011 ja 2015 analüüsida, kas kaasaja oludele ja vajadustele vastab lahendus, mis kohustab vabastama politseiametnikku ainuüksi 55a/60a vanuseks saamise tõttu. Leidsime, et on olemas isiku jaoks leebemaid alternatiive. Piirvanusesse jõudnud isiku puhul ei tule alati politseiülesannete täitmine täielikult keelata, kui ta on võimeline ülesandeid täitma. Ka siseminister kirjeldas 2009.a-l võimalust jätkata teenistust organisatsiooni sees muul ametikohal. PPVS § 96 lg 3 võimaldab teenistusaega pikendada ühe aasta kaupa kuni üldise vanaduspensioniea saabumiseni. Kriteeriumeid, millest lähtuda teenistusaja pikendamisel/pikendamata jätmisel, seaduses kirjas ei ole (vrdl vangistusseaduse § 152, kohtute seaduse § 991). Palume kaaluda eelnõu raames ka selle probleemi lahendamist).

-----------------------
Eelnõu dokument asub https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/fe51cb57-eaa8-4017-b58e-7279c9dd1377/Politsei%20ja%20piirivalve%20seaduse%20ning%20p%C3%A4%C3%A4steteenistuse%20seaduse%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(416%20SE).